Sluiten
Menu
Btg Handel
Categorieën

Nieuws

Studiedag Vecon 21 maart

“Economie in transitie” is het thema van de studiedag van de Vecon op 21 maart in De Reehorst in Ede

Keynote Jan Jonker leidt het thema in. Hij ziet drie belangrijke uitdagingen, namelijk de klimaatverandering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Kijk eens op www.nieuwebusinessmodellen.nl/pers/bio-jan.

Naast de sectievergaderingen (o.a. sectie MBO/HBO) en jaarvergadering van de Vecon zijn er drie rondes workshops met voor iedere groep voldoende keus. Zo is er speciaal voor de MBO docent een workshop over het vernieuwde VMBO E&O programma, dan weet je wat de nieuwe lichting studenten als achtergrondkennis heeft. De workshop “Triple Helix in de praktijk” geeft aan hoe belangrijk de rol van het MBO is in zo’n samenwerking en biedt de nodige inspiratie. Natuurlijk ook veel workshops rondom het thema van de dag, de Peerprijs en andere op vakdidactiek gerichte onderdelen.

Informatie en inschrijven via www.vecon.nl.

 


Docentendag Handel 28 maart 2019

ROC Rivor Tiel


Lees meer...

Toolkit BPV

Examinering in de beroepspraktijk


Examinering binnen de beroepspraktijk heeft binnen de handelssector een sterke voorkeur: de praktijk biedt immers de beste context om te laten zien wat een beginnend beroepsbeoefenaar kan!

Voor een goede en betrouwbare examinering is het belangrijk dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij het examineren in de beroepspraktijk.

ESS Examenservices, SBB en BTG Handel & Mode hebben daarom samen het initiatief genomen om een toolkit voor examinering in de beroepspraktijk te ontwikkelen. De toolkit bestaat uit een scan, handleiding voor een introductiegesprek, routekaart en achtergrondinformatie. Door gebruik te maken van de toolkit krijgen scholen meer grip op een goede en betrouwbare examinering in de beroepspraktijk.

Lees meer...

Jaarkalender 2018 2019

activiteiten BTG Handel & Mode


Een aantal activiteiten staan voor komend schooljaar al vast en publiceren wij nu.

We maken u speciaal attent op de volgende data


Donderdag 28 maart Landelijke Docentendag voor het Handelsonderwijs voor alle docenten die werkzaam zijn binnen het handelsonderwijs in Nederland.

Op 17 en 18 april 2019 hebben we een vervolg op de Werksessies die we voor de zomervakantie van 2018 hebben gehouden.

Via de nieuwsbrief en mailings vanuit ons secretariaat zullen we u nader informeren over onze activiteiten, zoals ledenvergaderingen en docentendagen.
Lees meer...

Presentaties Tweedaagse

De presentatie van Danielle Braun is helaas te groot voor op de site, als u een mailtje stuurt naar k.geurts@btghandel.nl stuur ik hem per we-transfer.
Lees meer...

Presentaties ledenvergadering 13 september 2018

Bijgaand de presentaties van het Kennispunt MBO en ESS zoals besproken tijdens de ledenvergadering dd 13 september 2018
Lees meer...

Materiaal Docentendag 2018

Vrije denkers

Sprekers/workshopleiders Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Sinds 2008 geven zij inspirerende werksessies over een onderwerp dat samen te vatten is als ‘doen is de beste manier van denken’.

InRetail
Harry Bijl van Inretail gaf een interessante presentatie over de ontwikkelingen in de Retail: Hoera ik heb een Winkel!


Michel Kregel (Retaildynamics) gaf ee presentatie over de combinatie van offline & online in de Retail.
Voor zijn presentatie kunt u contact opnemen via zijn linkedin-pagina https://www.linkedin.com/in/michel-kregel-7325927/


Toolkit Examinering in de BPV

Op de voorkant van het document staat nog steeds concept maar dit heeft alles te maken met de scan op examenlocatie – praktijkexaminator – exameninstrumenten – procedures.
Bij de scan is het antwoord ja of nee. Bij ja hoeft er niets te gebeuren, bij nee dient de onderwijsinstelling actie te ondernemen.
De onderwijsinstelling gaat op zoek naar mogelijkheden om van een nee - een ja te maken. Dat kan op verschillende manieren. Dit is dan ook de reden dat we op de voorkant nog steeds concept hebben staan.

Er zullen in scholen verschillende trainingen/ interventies gaan plaatsvinden die van de nee een ja kunnen maken. Dit zal in de landelijke regio bpv platforms worden opgehaald en toegevoegd worden aan het document.

Voor de 3 partijen dus een dynamisch document dat na één jaar zal worden aangevuld met mogelijke trainingen/interventies.


Edumundo

Keuzedelen Ondernemerschap : een vorm van Blended Learning.

Expertisepuntlob.nl

De powerPoint van de presentatie en de mbo-agenda LOB en de werkopdracht zijn bijgevoegd.


EIC Mainport Rotterdam

De powerpoint presentatie gegeven door Mary Dotsch en Arie van der Kooij staat op de site en de informatie m.b.t.  het bezoeken van leerlingen aan de Rotterdamse haven.

Lees meer...

Rekendocenten in het MBO vragen duidelijkheid en kwaliteit van de politiek

Lees meer...

Materialen Agenda voor de Toekomst

Lees meer...

Examengidsmbo.nl

Een mooie manier om in korte tijd te ckecken waar mogelijke verbeterpunten zitten in de kwaliteit van de examinering vindt u op www.examengidsmbo.nl. Stap voor stap gaat u langs verschillende thema's en krijgt u meer inzicht in de specifieke aandachtspunten.
Lees meer...

Presentaties Ledenvergadering 15-9-2016

Bijgaand de presentaties van Marleen van de Wiel over LOB en Marijke Backx over ESS en Nelleke Lafeber over Validering.
Lees meer...

Het servicedocument van het dossier Commercie (AMIH)

Lees meer...

Docentendag maart 2016

Presentaties en documenten


Op onze website onder het kopje Organisatie - BTG Handel landelijk - Kennisdelingsbijeenkomsten staan de documenten en presentaties , die we hebben ontvangen.


SBB Barometer 2015

De SBB Barometer 2015 is gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de beschikbaarheid van stageplaatsen en kansen op de arbeidsmarkt voor alle sectoren waaronder ook de handel en mode. Zie bijlage.
Lees meer...

Het servicedocument voor het dossier Commercie (CM JAM)

Lees meer...

Presentaties themadag 16 juni

Tijdens de presentatie waren er vragen over wat er over de keuzedelen in de onderwijsovereenkomst gemeld moet worden. Voor antwoorden, zie de volgende link:http://www.ihks.nl/document/servicedocument-onderwijsovereenkomst
Verder is na de presentatie het nieuws gekomen dat keuzedelen vanaf cohort 2018 onder de slaag-/zakregeling komen. Voor meer informatie: http://www.ihks.nl/nieuws/examinering-van-keuzedelen-wanneer-telt-het-mee-voor-de-slaag-zakbeslissing

Lees meer...

Presentatie Examinering Ledenvergadering

Bijgaand de presentatie over Examinering van Marleen van de Wiel tijdens de ledenvergadering van  de Btg Handel op 19 maart
Lees meer...
Privacy- en cookieverklaring | disclaimer | Deze site is eigendom van de Stichting Handelsonderwijs Nederland | Webdesign: HPU internet services