Sluiten
Menu
Btg Handel
Home > Organisatie > BTG Handel landelijk > Over BTG Handel

Over Btg Handel

De leden van de Btg Handel komen vijf keer per jaar bijeen voor een ledenvergadering. Hierin worden de leden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en delen zij kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats in de regio.

Voor de leden wordt jaarlijks een tweedaags congres georganiseerd. Deze vindt plaats half november.

Voor docenten in het handelsonderwijs wordt jaarlijks een docentendag georganiseerd. De laatste donderdag van maart staat deze op het programma

Het Servicebureau organiseert regelmatig thema- en scholingsbijeenkomsten, raadpleeg hiervoor de agenda/evenementen

Op diverse thema’s zijn kennisdelingsplatforms actief:
Werkgroep BPV bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs in de regio en vertegenwoordigers van S-BB.

Werkgroep Examinering bestaande uit examensecretarissen van verschillende scholen, gefaciliteerd door ESS.

Werkgroep BBL bestaande uit vertegenwoordigers van scholen met een BBL afdeling.

Platform Niveau 2 handel bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, die gezamenlijk de onderwijsvormgeving van de niveau 2 en de ontwikkelingen in de sector met elkaar bespreken.

Netwerk Ondernemerschap bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, die gezamenlijk de onderwijsvormgeving van alles wat met ondernemerschap te maken heeft bespreekt. Zij organiseren jaarlijks een docentendag.


De historie van de Btg Handel

De Btg Handel is ontstaan uit de Vereniging van Directies van Detailhandelsscholen (VDD). Deze werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door de directeuren van de middelbare detailhandelsscholen. Het handelsonderwijs vindt zijn oorsprong in het opleiden voor het middenstandsdiploma. Het onderwijs werd dan ook Middelbaar middenstandsonderwijs genoemd (MMO). Deze wet is in 1996 afgeschaft maar het opleiden van ondernemers in de detailhandel is gebleven.

De VDD werd in de loop van de tijd B(edrijfs)T(ak)G(roep) Handel en kreeg na een aantal jaren een plaats binnen de organisatie van de MBO Raad (destijds nog BVE Raad). De onderlinge samenwerking kreeg een extra dimensie door de oprichting van de Stichting Handelsonderwijs Nederland in 1996. Een in het mbo nog unieke constructie waarbij Handelsopleidingen met elkaar voorwaarden scheppen voor gezamenlijke ontwikkelingen. 

Privacy- en cookieverklaring | disclaimer | Deze site is eigendom van de Stichting Handelsonderwijs Nederland | Webdesign: HPU internet services